Menu
ObecČimelice
Obec Čimelice

Výstava květin Čimelice 2023 - zhodnocení

Výstava květin Čimelice 2023 po čtyřech letech byla opět úspěšná a přinesla radost mnoha lidem.

Myslím si, že výstava květin v Čimelicích po delší odmlce a s novým provozovatelem Ing. Martinem Trávníčkem, naplnila příjemná očekávání jejích návštěvníků.

34. ročník dlouholeté výstavní tradice v Čimelicích se povedl díky organizační spolupráci nového nájemce zahradnictví s dlouholetou organizátorkou uplynulých ročníků a zahradnicí Ing. Hanou Chvalovou.

Potvrzují to i slova pana šéfredaktora známého časopisu Zahrádkář ing. Jana Stanzela, který v letošním říjnovém čísle ve svém úvodníku píše:

 

„Je hodně amatérských výstav, které jsou na mimořádné úrovni a zasluhují obdiv a pravidelnou návštěvu. Naopak některé výstavy velkých výstavišť jakoby občas neměly co nabídnout.

K těm mimořádným výstavám tvořeným se srdcem a láskou patřívaly například pravidelné výstavy v Častolovicích. Nejednou jsem je navštívil a umím si tedy představit, co práce organizační, manuální a času za takovou výstavou je. Výsledek však vždycky stál za to. O to víc nás zarazilo, že tak oblíbená a navštěvovaná výstava musela skončit. Stále doufáme, že dojde k jejímu obnovení.

Radost nám naopak udělala výstava v Čimelicích. Když jsem ji navštívil před čtyřmi lety, vypadalo to, že skončí. A po delší pauze letos proběhla v plné kráse a lesku. Velká přehlídka zahradnických firem i firmiček a dvanáct krásně naaranžovaných hal. V aleji k hlavní bráně bylo zase naseto stánků jako o pouti a lidí, že by mohla velká výstaviště závidět. Za čtyři dny zde prošlo 17 tisích návštěvníků. Pořadatelé se věnují poctivé zahradničině a je to znát.“

 

Zhodnocení člověka s velkými zkušenostmi a přehledem v tomto krásném oboru, jistě o něčem vypovídá a samozřejmě nás moc potěšilo.

Jak zmínil již pan šéfredaktor, do Čimelic letos zavítalo méně návštěvníků. Po dlouhé době klesla návštěvnost pod 20 tisíc. Tento jev si odůvodňujeme delším časovým odstupem od minulého ročníku, proměnlivému počasí v té době a špatnou dopravní situací kolem Čimelic. To vše zřejmě přispělo k menší návštěvnosti, než jsme byli zvyklí. S tímto faktem se musí vypořádat i pořadatelé, protože celá akce je velmi nákladná i náročná na přípravu. Jedná se o množství práce na vytvoření vlastního výstavního areálu, šťastnou ruku při hledání zajímavých vystavovatelů a nové nápady při tvoření výstavního scénáře, spoustu zahradnické práce při napěstování dekorativních rostlin, které pak zdobí jednotlivé expozice, a v neposlední řadě aranžérský um a zručnost celý areál nazdobit do požadovaného termínu. Letos byly práce ztíženy vysokými letními teplotami, se kterými jsme se museli potýkat při bezprostřední přípravě areálu i expozic. Také květiny se musely naaranžovat tak, aby přestály výkyvy počasí i po celou dobu výstavy a návštěvníci je viděli vždy ve 100% kvalitě .

O to větší radost jsme měli, když se výstava i přes tato úskalí povedla a Ti co přišli ji mohli obdivovat více v klidu a v pohodě.

Výstavu společně s pořadateli Ing. Martinem Trávníčkem s manželkou a paní Ing. Hanou Chvalovou, tradičně zahájila Mladá dudácká muzika ze Strakonic, někteří vystavovatelé, paní starostka obce Čimelice Mgr. Šárka Hrdličková, zástupci firem, kteří výstavu podpořili Ing. Jaroslava Valová zakladatelka firmy Siko Čimelice, Jozef Beniska majitel firmy Benagro Čimelice, zástupci firem Forestina z Mnichova u Strakonic, Semo Smržice, Písecký a Příbramský servis. Mezi milými hosty byla i paní Regula von Schwarzenberg ze Schwarzenberské správy Nový dvůr z Obory u Cerhonic a Ing. Ivan Bambuškar ředitel Lesní správy schwarzenberských lesů Orlík nad Vltavou .

Velký obdiv si vysloužila expozice zátiší s květinovými loukami Rozkvetlé sny paní malířky Jana Frýblové z Dolní Pěny u Jindřichova Hradce.

Myslím, že jsem měla mimořádně šťastnou ruku při oslovení této paní, nejen jako skvostné malířky, ale jak jsem ji poznala, především jako mimořádného člověka. Paní nám svěřila obrazy a dala důvěru. O to větší mám radost z toho, jaký ohlas měly její obrazy a jakou popularitu v Čimelicích získala. Sama autorka maleb se nám svěřila, že po žádné výstavě i v mnoha prestižních galeriích, neměla takový úspěch u návštěvníků, jako po výstavě v Čimelicích.

Stejně tak úspěšné byly i mimořádné fotografie z ptačího věta amatérské fotografky paní Vendy Štofflové. Její momentky ze života ptáků by jen těžko hledaly v Čechách konkurenci.

Stejně tak snové krajiny fotografa pana Milana Hanuse a přírodní detaily fotografa pana Mgr. Jiřího Hájka budily velkou pozornost. Všechny expozice členů píseckého fotoklubu se podařilo i vkusně doaranžovat. Mimořádně zajímavé byly i fotografie pana Jakuba Lepiče z Dobevi Svět podle mne. Jakub Lepič je po těžkém úrazu upoután na invalidní vozík. Fotografuje s pomocí svého tatínka své bezprostřední okolí. Expozice vznikla i díky mimořádné spolupráci s manželi Popadičovými z Dobevi, kteří mu zhotovili výstavní fotografie a poskytli nám je do expozice, kterou jsme pro ně připravili a dotvořili rostlinným materiálem.

Další velmi pěkná expozice vznikla i díky vzpomínce na zesnulou výtvarnici paní Evu Ďurčovou, která jezdila na naše výstavy po řadu let. Lidé se tak mohli ještě potěšit jejími obrazy a plastikami, které nám zapůjčila dcera Jana.

Zahradnická expozice Moje zahrada, moje království upoutala nápaditými zahradnickými zátišími a záplavou balkonových květin. Líbila se čtyři roční období v zahradě, zahrada patří dětem, kamarádi v zahradě, posezení v zahradě či poselství zámeckých zahrad , zeleninová zahrada a další.

Rozkvetlé hospodaření ztracené v čase nám připomnělo zemědělské náčiní a stroje našich pracovitých předků v záplavě gladiol i balkonových květin.

Nezklamaly ani barevné výrobky do zahrady klientů Domova v Oseku. Vedení Domova naši výstavu podporuje a prostřednictvím nápaditých výrobků svých klientů, se již několik ročníků pravidelně zúčastňuje.

Zahradník Václav Straka ze Strakonického městského zahradnictví vytvořil zajímavé mechové figury v záplavě květin okrasných listem.

Bohatý byl zde i sortiment gladiol firmy Lukon Glads s.r.o pana Koníčka, lilií firmy Lukon Bulbs pana Ing. Nejedla a jiřin pana Luďka Brzáka z firmy Dahlia ze Slovče.

Všechny expozice s těmito sortimenty připravily a naaranžovaly pracovnice čimelického zahradnictví.

Povedené byly i výstavní úseky dalších zahradnických firem i menších zahradníků, jako je osivářská firma Moravoseed a.s. z Mušlova u Mikulova, trvalová výsadba zahradníka Milana Antropiuse, masožravé rostliny Markéty Aubrechtové z Borku, balkonové rostliny v plné kráse paní Marie Vondrovské a Norberta Valenty z Pivkovic, okrasné dřeviny pana Špety mladšího z Kovářova, či trvalky a skalničky zahradnictví Krulichovi z Prahy, velký sortiment trvalek zahradníků pana Drvoty a Petery a řada dalších. Netradiční velkolepou expozici plnou nápadů a se záplavou květů vytvořila floristka paní Líba Neumanová z Petrovic. Samozřejmě nechyběli ani písečtí kaktusáři a jejich pichlaví miláčci. Vystavený živý materiál doprovázeli i výrobky různých keramických dílen či producentů různého zahradnického materiálu. Tradičně zde předvedly své výrobky i děti a paní učitelky z keramického kroužku ZŠ Čimelice.

 

Řada některých tradičních vystavovatelů letos chyběla. Někteří zestárli, nemají pokračovatele, či z jiných důvodů. Mezi nimi chyběli i bonsajáři, jejichž bonsaje zdobily výstavy v Čimelicích řadu let.

O to větší radost jsme měli z nových vystavovatelů, kteří patří spíše mezi tzv. „vzácné koření“.

Svou expozici připravila i Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která se zaměřila na propagaci soutěže Vesnice roku a navazující soutěže Zelená stuha ČR. Tato soutěž venkovských obcí hodnotí péči o životní prostředí v tuzemských sídlech, oceňuje dobrou praxi obcí a motivuje další obce k jejich následování. Ocenění Zelená stuha získala v Jihočeském kraji v roce 2023 obec Řepeč na Táborsku za mimořádné zapojení obyvatel do údržby veřejných prostranství a květinových výsadeb. Na výstavě se příchozí dozvěděli také o ekologicko-osvětovém projektu města Strakonice Zahrady poznání, který již deset let navrací starší odrůdy ovocných dřevin do krajiny regionu Prácheňska. Expozice školkařské části doprovázely stromové obrázky malířky paní Petry Palusové z Dubna u Příbrami.

Po celém výstavním areálu probíhal samozřejmě i prodej zahradnických výpěstků, zahradnického materiálu i doplňků do zahrady.

Vyloženě šťastnou ruku měl organizátor Ing. Martin Trávníček v nápadu rozšířit občerstvení v zadní části zahradnictví. Návštěvníci po absolvování většiny expozic se pak mohli občerstvit nejrůznějšími nápoji, posedět, či si omýt ruce a osvěžit se v horku příjemnou vodní mlhou. Nemuseli tak, hned unaveni prohlídkou, pospíchat z výstaviště do parku.

V přilehlých plochách zámeckého parku bylo letos o poznání méně stánků, ale vcelku pěkný sortiment, příjemná atmosféra a lepší zázemí pro návštěvníky za což patří Lesní správě schwarzenberských lesů Orlík nad Vltavou poděkování. Stejně tak příjemně bylo i u sportovní haly, kde byly další stánky ve správě Obce Čimelice včetně kulturního programu a probíhala zde chovatelská výstava.

Chtěla bych poděkovat všem lidem zapojených do organizování této náročné akce za jejich práci, ať už to byli pracovníci zahradnictví Čimelice a Milevsko, kolegové aranžéři, všem, kteří nám zapůjčili nejrůznější rekvizity, panu Janu Lisznerovi z Antiku z Čimelic, panu Koupovi ze Zalužan, Podbrdskému muzeu z Rožmitálu pod Třemšínem, paní kastelánce ze zámku Orlík nad Vltavou a dalším podporovatelům. Také hlídací službě pana Kučery, zdravotníkům, zastupitelům a paní starostce Obce Čimelice, kteří konání výstavy květin podpořili a současně spoluorganizovali. A samozřejmě i pracovníkům obce, kteří se podíleli na zdárném průběhu. V neposlední řadě organizátorům parkovišť, bez kterých by se akce nemohla uskutečnit.

Nový provozovatel zahradnictví v Čimelicích pan ing. Trávníček si jistě celou akci vyhodnotí a rozhodne se, zda bude ve výstavách pokračovat. Podle prvních reakcí vím, že byl s náročnou akcí spokojený. A tak již dnes mohu říci, že po kladných ohlasech návštěvníků z řad hobbistů i z odborných kruhů, pokud nevyvstanou jiné nepřekonatelné problémy, mohla by tradice čimelických výstav pokračovat. A k tomu přeji všem kteří se na ní podílí hodně zdraví, síly, chuti a nových nápadů. A také pokory a úcty k tvořivé práci a dlouholeté tradici.

 

Ing. Hana Chvalová, zahradnice

fota autorka

 

Fotogalerii naleznete v záložce Život v obcii/fotogalerie/2023

Život v obci

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6
1
7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

logo jihočeského kraje

Jednotlivé dotační programy a jejich publicita jsou v záložce Dotační publicita

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Nenechte si ujít

ObecČimelice
Obec Čimelice

Kde nás najdete?